פרוייקטים

חברת אלקטרו סייף מלווה את רשות שדות התעופה כ-7 שנים בתחום גילוי וכיבוי אש

ü נתב"ג טרמינל 3
o פיקוח בזמן הקמה קבלה ואחזקת מערכות גילוי אש וכריזת חירום, תכנון שינוי יעוד ושדרוג מתחמים.

ü מבני התמך בנתב"ג
o פיקוח על הקמה קבלה ואחזקת מערכות גילוי אש וכריזת חירום.

ü נתב"ג טרמינל 1
o תכנון פיקוח וקבלה למערכות גילוי אש בפרויקט שינוי יעוד לטרמינל פנים ארצי.
o תכנון פיקוח וקבלה למערכות גילוי אש בפרויקט שינוי יעוד לטרמינל טיסות מוזלות.

ü שדות תעופה פנים ארציים
o פיקוח על הקמה קבלה ואחזקת מערכות גילוי אש, טמ"ס, גדרות, קשר רדיו,בקרת כניסה ופריצה

ü מסופי הגבול
o פיקוח ותיאום בהקמה שדרוג קבלה ואחזקת מערכות גילוי אש, טמ"ס, גדרות, קשר רדיו,בקרת כניסה ופריצה.

ü מתקני ניווט
o פיקוח ותיאום בהקמה שדרוג קבלה ואחזקת מערכות כיבוי הצפה בגז.