פרוייקטים

מחלקת התכנון של חברת אלקטרו סייף מתכננת ומבצעת ליווי טכני מערכות גילוי וכיבוי אש לפי מכ"ר 513
העבודה מבוצעת עבור חברת אגת הנדסה
התכנון כולל מערכות גילוי אש, מתקני כיבוי במים ומתזים, כיבוי לחדרי גנרטורים,וסידורי בטיחות
כמו כן חיבור למערכות משיקות ודיווח למוקד ברה ארצי