חדשות

אינטל מבקשת להודות על העבודה בתקופה האחרונה שהינה מורכבת ומסובכת,

ומבקשת לחלק שי לעובדים בכל הפרוייקטים של אקסייט.