חדשות

התקנת מצלמות לשם הגנה על מאושפזים בבית חולים גריאטרי

החוק לתיקון פקודת בריאות העם  מס 33  התשע"ט 2019 –

חברת אלקטרו סייף המתמחה בתכנון מערכות בטחון מעל 15 שנה,

תשמח לתכנן עבורכם מערכות בהתאם לדרישות החוק החדש

בית חולים גריאטרי – הנו כל אחד מאלה:

  • בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 , שלפי תנאי רישומו הוא מורשה לעסוק בטיפול בחולים סיעודיים או תשושי נפש ומיועד כולו לטיפול בחולים.
  • מחלקה בבית חולים המיועדת לטיפול בחולים סיעודיים או תשושי נפש.