פרוייקטים

חברת אלקטרו סייף מתכננת ומפקחת על הקמת מערכותLife Safety & Security עבור מפעלי ואתרי חברת יצור המעבדים הגדולה בעולם בהצלחה ולאורך שנים.
לאחרונה בחרה החברה באלקטרו סייף להמשיך ולתכנן עבורה גם את פרויקט ההרחבה העתידי.

מבנה משרדים ומעבדות בירושלים:
פיקוח על הקמה וקבלת מערכת גילוי אש.
תכנון אספקה ויישום למערכות שחרור עשן.

פרויקט בניית קמפוס המפעל החדש:
תכנון ותמיכה תוך כדי ביצוע למבנה מפעל הייצור, מבני האחסון, מבנה האנרגיה, משרדים ומעבדות:
מערכות גילוי אש וכריזת חירום.
אינטגרציה למערכות LSS .
מערכות זיהוי נזילות מים PermAlert .
מערכות זיהוי דליפות גזים במכונות הייצור.
מערכות רדיו וזימוניות.
ביצוע והתקנות מערכות במפעל בחדרים הנקיים ובחצר הגזים:
מערכת לזיהוי נזילות מים.
מערכות צנרת לזיהוי דליפות גזים.
הזנות חשמל ותקשורת למערכות חלוקת גזים.

המפעל בירושלים:
פיקוח על הקמה וקבלת מערכות
גילוי וכיבוי אש
מערכות מתזים
מערכות ביטחון

מבנה הפיתוח בחיפה:
אספקה והתקנת מערכת איתור נזילות PermAlert