מוצרים

תקן ישראלי ת"י 1220 חלק 3 קובע 

"בכל מקום שמתקינים בו מערכת גילוי אש, יותקנו גלאים ונוריות סימון גם בלוחות חשמל למתח נמוך וזרם של 63 אמפר ומעלה תלת מופעי ובלוחות 200 אמפר ומעלה זרם ישר"

מתאם לגלאי בלוח חשמל אשר פותח ומיוצר על ידי חברת אלקטרוסייף בעמ נותן מענה לדרישת תקן 1220 ולתקנות החשמל – התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך.

 

מוגן מים ואבק/ מיוצר מחומרים מעכבי בעירה

  :  קישור 

מתאם לגלאי בלוח חשמל