חדשות

פרויקט מד 7080 שתי יחידות ייצור חשמל חדשות ב"אורות רבין" חדרה, אשר יפעלו בכוח גז טבעי.

חברת אלקטרו סייף שמחה להיות חלק מהמיזם המיוחד ולבצע התקנות באתר.